24.02.2015 г.

Спредът или ужасът на пазарите, това което ви отказва да купувате и продавате!

Спред е разликата между най-добрата оферта купува и най-добрата оферта продава за даден актив.

Той достига до 90% при някой типове имоти и направо отказва купувачите. При апартаментите масово е 10-20%. При акциите 5-10%, при земеделската земя между 10 и 30% например.

Спредът е основният разход, който плащате при сделка! Когато е голям, може да се откажете от сделка въобще. Разходите за комисионни, нотариус, данъци и други често са смешни спрямо спреда.

Например ако най-добрата оферта купува (с най-висока цена) за дадена акция е 9,5 лв., а най-добрата оферата продава е 10 лв. (това е най-ниската цена продава). Разликата е 0,5 лв. и това е спреда, тоест разликата между най-добрата оферта купува и най-добрата продава.

В процент спреда е 0,5 лв. делено на 10 лв. (цената на офертата продава) е равно на 5% (0,5/10=0,05=5%).

При най-ликвидните пазари, каквито са валутните спредът пада дори до 1 пипс (4-тия знак след десетичната запетая, примерно 0,9998 е най-добрата оферта купува, а 0,9999 е най-добрата продава. Обикновено обаче спреда и там е 2-3 пипса или 0,9997 на 0,9999, което е 0,02% (въпреки това силно препоръчвам никога да не се захващате с валутна търговия). Такива са спредовете и при най-ликвидните американски акции, например.

При по-неликвидни пазари, като тези на акции, имоти, облигации и т.н., може да е до 90%, например търсене на 1 лв. и предлагане на 10 лв....

Апартаменти в София

Един от най-ликвидните недвижими имоти са апартаментите в София. Те са сравнително стандартен продукт. Например 3-стаен, обзаведен, с ТЕЦ, добра локация. Въпреки това ако погледнете офертите те може да са за 70 000 евро (най-евтините продава). В същото време оферти купува няма (в сайтовете за имоти), но ако бързате да продадете (за броени дни) няма да вземете повече от 60 000 евро. Тоест спредът е 10 000/70 000 = 14,3%. Тези 14,3% са голяма загуба. А може да не вземете и повече от 50 000 евро, тоест спреда ви ще скочи на 28%.

Затова гледайте да Не ви се налага да продавате спешно недвижим имот. Това първо. И второ, гледайте да не правите чести сделки с имоти, защото само от спреда ще загубите много. Освен ако винаги не купувате на bid (на английски "най-добрата оферта купува") и не продавате на ask ("най-добрата оферта продава"). Това го правят само маркетмейките. Например Адванс Терафонд АДСИЦ го прави със земеделската земя в определени землища на страната (около 750 землища от близо 10 000 в страната).  Въпросният фонд купува при подходящи цени (на bid), каквото излезе в тези землища (в момента около 800 лв./дка покупна цена) и продава при около 1 150 лв. за декар (което се явява цена продава или ask на английски). На година успява да купи около 30 000 дка и да продаде около 30 000 дка, а общо притежава 220 000 дка или на година завърта около 15% от имотите си. Това са горе долу данните за 2014 г. за този фонд.

Има и брокери на имоти, които купуват изпаднали им апартаменти на bid (от бързащи да продадат), държат го няколко месеца на ask и го продават с печалба от 10-15%.

Лошото е, че освен разхода за спред от около 15% (при земеделската земя до 30% и повече) има и нотариални и държавни такси, които са около 3% на сделка, тоест при две сделки това са 6%. Разходите станаха доста дебели и ... отказващи от сделка.

Не влизайте на пазари с голям спред

Има и трети извод. Не купувайте на пазари, където има голям спред. Особено ако спекулирате и Не сте дългосрочен инвеститор. Представете си, че купите на пазар със спред 20%. Купувате за 100 000 лв. След 2 месеца ви трябват парите и ако нямате времето да чакате на ask, ще трябва да продадете със загуба от 20 000 лв. Също така ако очаквате спад в цените, нямате време да чакате на ask и ще трябва да продадете веднага на bid, докато все още има бидове на добри цени.

До 90% може да възлезе спреда при покупка на странни имоти, като например стари индустриални площи, цехове, изоставени бензиностанции, скъпа селска вила. Например ако в дадено село къщите вървят по 30 000 лв., а вие построите луксозно изпълнение за 300 000 лв., може да се окаже, че ще си остане вечно ваше и никой няма да иска да го купи. Може да буреняса и да се окаже паметник на глупостта, каквито има доста.


Ето и реални примери за спред от Българска фондова борса - София

Български транспортен холдинг АД, бивш средноголям приватизационен фонд.
На 24 февруари 2015 г. към 13 ч. всички оферти за акциите му са следните:


No Брой куп Купува Продава Брой прод
1 150 1,400 лв 3,000 лв 50
2 5,000 лв 18
3 8,950 лв 25
4 8,980 лв 25
5 9,000 лв 50
6 10,000 лв 50


Най-добра купува е 1,4 лв. и е единствена, а най-добра продава е 3 лв. или спред от (1,6 лв. /3 лв. =53%). Е бихте ли купили при спред от 53%?!? Ако утре решите да продавате веднага ще отчетете 53% загуба. И то пазарът е толкова тънък, че можете да купите само 50 акции на 3 лв. Ако искате да купите 150 акции, ще трябва да качите цените до 9 лв. и после ще можете да продадете тези 150 акции на едва 1,4 лв. или ще загубите 84%. Защото спредът при търговия за 150 акции е реално 84% (спрямо 53% при търговия за 50 акции).

Доста по-малък е спредът при Адванс Терафонд АДСИЦ (случайно го давам за пример втори път). Ето всички оферти към случаен момент на 24 февруари


No Брой куп Купува Продава Брой прод
1 800 2,353 лв 2,394 лв 500
2 9053 2,352 лв 2,395 лв 500
3 20000 2,350 лв 2,399 лв 1000
4 1550 2,345 лв 2,430 лв 400
5 545 2,343 лв 2,431 лв 150
6 1700 2,342 лв 2,437 лв 400
7 760 2,341 лв 2,438 лв 700
8 730 2,337 лв 2,439 лв 400
9 10000 2,334 лв 2,440 лв 2749
10 200 2,331 лв 2,447 лв 330
11 473 2,321 лв 2,469 лв 500
12 385 2,320 лв 2,472 лв 980
13 500 2,315 лв 2,474 лв 500
14 350 2,312 лв 2,475 лв 1040
15 6000 2,311 лв 2,500 лв 21416
16 100 2,310 лв 2,530 лв 200
17 840 2,301 лв 2,541 лв 1300
18 1606 2,300 лв 2,543 лв 400
19 600 2,273 лв 2,550 лв 1000
20 360 2,270 лв 2,560 лв 160
21 350 2,261 лв 2,587 лв 200
22 2000 2,260 лв 2,590 лв 2838
23 700 2,253 лв 2,598 лв 290
24 2700 2,251 лв 2,640 лв 10000
25 400 2,224 лв 2,649 лв 500
26 911 2,201 лв 2,651 лв 500
27 2000 2,130 лв 2,660 лв 250
28 700 2,114 лв 2,669 лв 500
29 1000 2,001 лв 2,679 лв 360
30 2,689 лв 2000
31 2,700 лв 10000
32 2,723 лв 2000
33 2,725 лв 800
34 2,739 лв 2000
35 2,749 лв 770
36 2,760 лв 200
37 2,763 лв 1000
38 2,786 лв 450
39 2,795 лв 3681
40 2,799 лв 400
41 2,800 лв 6734
42 2,850 лв 150
43 2,870 лв 450
44 2,950 лв 1000
45 2,987 лв 900
46 2,997 лв 200
47 2,999 лв 500
48 3,000 лв 13000
49 3,059 лв 1000
50 3,060 лв 3500
51 3,300 лв 1447
52 3,762 лв 7626
Total:
Count: 52 Sum: 67313 Avg:2,315 Avg:2,775 Sum: 109871

Тук спредът е едва 1,71% (ако и това ви се вижда малко), но когато говорим за само 500 акции. Ако искате да продавате или купувате повече, може да преместите цените с десетки проценти.

Например на 23 февруари 2015 г. имаше цени за акциите на Трейс груп холд АД между 7,09 лв. и 8,15 лв. за акция и то само защото имаше сделка за 1% от капитала на дружеството, която премести цените с 15% !!! Реално спреда се отвори поради търсенето, което беше активната страна. Ако предлагането е активната страна, това ще означава събаряне на цените надолу.

Спредът при Химимпорт АД (всички оферти в момент от 24 февруари)


No Брой куп Купува Продава Брой прод
1 500 1,537 лв 1,580 лв 1000
2 1500 1,536 лв 1,598 лв 498
3 2300 1,535 лв 1,599 лв 500
4 450 1,531 лв 1,600 лв 4520
5 1000 1,530 лв 1,620 лв 2500
6 850 1,521 лв 1,630 лв 1000
7 450 1,520 лв 1,643 лв 300
8 1000 1,511 лв 1,650 лв 300
9 1200 1,510 лв 1,666 лв 300
10 500 1,506 лв 1,667 лв 400
11 1800 1,505 лв 1,670 лв 1000
12 900 1,504 лв 1,711 лв 350
13 1000 1,503 лв 1,714 лв 670
14 1250 1,475 лв 1,720 лв 900
15 600 1,474 лв 1,743 лв 300
16 500 1,455 лв 1,744 лв 1400
17 500 1,441 лв 1,779 лв 1000
18 1000 1,440 лв 1,780 лв 2000
19 500 1,400 лв 1,799 лв 1006
20 1000 1,345 лв 1,800 лв 4000
21 930 1,200 лв 1,819 лв 3600
22 2000 1,000 лв 1,849 лв 1000
23 400 0,450 лв 1,850 лв 2970
24 1,870 лв 5370
25 1,900 лв 2000
26 1,910 лв 250
27 1,930 лв 740
28 2,000 лв 1000
29 2,011 лв 1300
30 2,020 лв 500
31 2,030 лв 500
32 2,055 лв 3500
33 2,070 лв 500
34 2,088 лв 500
35 2,100 лв 2000
36 2,145 лв 2000
37 2,185 лв 170
38 2,246 лв 1000
39 2,250 лв 6110
40 2,290 лв 2400
41 2,293 лв 1000
42 2,298 лв 2000
43 2,300 лв 11582
44 2,330 лв 250
45 2,349 лв 260
46 2,350 лв 10000
47 2,390 лв 6150
48 2,420 лв 3000
49 2,450 лв 22103
50 2,600 лв 400
51 2,700 лв 1107
52 2,780 лв 120
53 2,990 лв 1000
54 2,998 лв 100
55 3,000 лв 23102
56 3,300 лв 10169
57 3,480 лв 100
58 3,500 лв 10050
59 4,000 лв 1720
60 4,480 лв 100
61 4,980 лв 50
62 6,980 лв 100
63 8,000 лв 100
64 8,040 лв 500
65 9,600 лв 100
66 10,000 лв 300
67 11,200 лв 100
68 12,800 лв 100
Total:
Count: 68 Sum: 22130 Avg:1,419 Avg:2,492 Sum: 167017

Спредът е 2,72%, говорейки за само 500 акции.

Разбира се трябва дебело да подчертаем, че сделките в повечето случай са "в спреда" (тоест между bid и ask) или наблизо.

Ето и една по-неликвидна акция, а именно Алкомет АД Шумен


No Брой куп Купува Продава Брой прод
1 100 6,000 лв 6,300 лв 573
2 250 5,920 лв 6,599 лв 50
3 3000 5,900 лв 6,820 лв 80
4 2000 5,350 лв 7,000 лв 725
5 200 5,320 лв 7,200 лв 99
6 68 5,310 лв 7,220 лв 100
7 2500 5,000 лв 7,450 лв 100
8 200 4,500 лв 7,500 лв 250
9 7,750 лв 273
10 10,000 лв 1000
Total:
Count: 10 Sum: 8318 Avg:5,447 Avg:7,917 Sum: 3250

Спредът (ако говорим за 100 акции) е 4,8%.

Депозитът също има спред

Депозитът също има спред, колкото и странно да звучи. Например ако имате едногодишен депозит при лихва от 5% и вече сте на предпоследния ден от тази 1 година, ще загубите всичките 5% ако го развалите. Значи спредът ви е почти 5% (всъщност 4,8% колкото е 0,05/1,05).

Ако сте в първия ден на депозита, спреда ви ще е около нулата и нямате проблем да развалите депозита. Разбира се приемаме, че при разваляне на депозита губите натрупаната лихва.

При разплащателната сметка нямате спред.

Обърканата тема за Ливидността

Масово се говори и пише за ликвидността. Ликвидността е времето за което даден актив може да бъде обърнат в пари. НОооооо забележете, не просто в пари, а на приемлива цена. Приемливата цена е именно спреда (приемливия разход). Разплащателната сметка няма спред и е ликвидна. Скица и данъчна оценка за апартамент можете да извадите за 1 ден, но цената на която ще продадете е минус 20%, ако не престоите на пазара от 30 до 180 дни. Значи ликвидността не е само време (1 ден за документи), а и цена... 

Затова мнозина залагат в заложна къща или ипотекират пред банка, вместо да продадат апартамента си бързо. Просто е по-добре да плащаш висока лихва няколко месеца, отколкото да загубиш 20% за ден.

Или нов автомобил за 300 000 лв. Ако искаш да го разкараш веднага, можеш, но ще загубиш толкова много. Иначе на 1 000 лв. всеки ще ти го вземе.

Или стара жигула в двора. Хората с каруците или специализирани фирми веднага ще ти я вземат за някой лев. Така че новият автомобил за 300 000 лв. или жигулата в двора са си доста ликвидни активи!?!?!

OLX (старо име Prodavalnik)

Представете си, че купите нова шейна, детско колело, детска количка и т.н. Сега влезте в OLX и вижте на каква цена можете да го продадете. Веднага ще загубите 50-60-70-80% от покупната стойност, въпреки че в обявате ще пишете "ново, продавам поради спешна нужда, преместване и т.н.".

Приемете, че в OLX сделките са на bid (тоест оферта купува), а в т. нар. реални магазини на ask.

Или пазара на Юнак в София за зимна екипировка. Или битаците за джунджурии или Женския пазар за зеленчуци, или Илиянци за китайски и турски работи. Или outlet-ите. Или сайтовете за групово пазаруване, промоциите и отстъпките в магазините. Или гаражните разпродажби в САЩ. Това са пазари на bid и винаги е имало мераклии да купуват на тях.

Всеки иска да купува на bid и да продава на ask

Както описах по-горе, да купувате на bid и да продавате на ask можете ако сте фонд и то може да превъртате само около 15% от активите си, както в случая с Адванс Терафонд АДСИЦ.

Начин да купите на bid, е да купувате в OLX, но носите риск да купите нещо развалено. На борсата можете да поставите оферта купува на по-ниска цена (на bid) и да чакате. Но така рискувате никога да не "влезете в играта", "влакът да напусне перона", "да останете с празни ръце". Не е лесно най-добрата оферта купува (бида) да е вашата. Постоянно има други, които ви "надцакват", "надкачват" и така цената се мести нагоре и вие оставате с празни ръце.

Бизнесът може да се тълкува именно като покупка на bid и продажба на ask

Например строите кооперация, организирате нещата, купувате парцел, осигурявате разрешителни и т.н. Всичко това са покупки на bid и после продавате завършен продукт на цена ask. Дори може да направите отстъпка, за да зарадвате купувача (всъщност да се отървете по-бързо), но с достатъчно печалба за вас. А може и да фалирате.

Тоест вместо да си купите апартамент на цена bid, може да си построите апартамент или къща на цена bid и да го продадете на печалба или просто да си спестите спреда.

Това е една творческа интерпретация. Бизнесът е не просто покупка на bid, а много по-сложно нещо.

Нужни са спекуланти и маркетмейкъри

Защо спекулантите са важни. Те постоянно купуват и продават и намаляват спреда. От 5% може да го свалят до 2-3% и дори до 1%. С многото си сделки спекулантите са и маркетмейкъри. Нужни са и официални маркетмейкъри, каквито при акциите са банки и посредници. Те също намаляват спреда. За съжалание обаче на БФБ-София имаше няколко маркетмейкъри по отделни позиции и те поддържаха спред от 5%. То по-добре без тях.

Нужни са и фондове, например за земя. Защото те също осигуряват търсене и предлагане и така намаляват спреда. Има идеи за държавен фонд за земя, който да купува и продава. Такива практики има в Западна Европа.

Кога спредът намалява?

Спредът намалява при продължителен период без изменение в цената. Например ако дадена акция се търгува дълго на цена от 3 лв. Хората свикват с нея и събират спреда. Обратното при резки движения в цената на акцията, спреда се увеличава.

Спреда нараства и по време на лятните ваканции, около коледните празници, в петъчната търговия, в началните сутрешни часове на търговията. Нараства и при периоди на политическа несигурност, при поставянето на КТБ под особен надзор и т.н.

Обобщение и изводи

Когато купувате, знайте дали купувате на bid или на ask
Също така знайте какъв е спреда на този пазар (например за шейните за сняг приемете, че е 50%, а за прясното мляко е около 15% (когато е на промоция е 1,5 лв. за литър, когато не е е 1,8 лв. за литър).

Не купувайте при цена ask на пазари с голям спред. Опитвайте се да купите на цена bid.
Всячески избягвайте да продавате "на зор", "на пожар" на пазар с голям спред, за целта просто не влизайте в него.

Психологически проблеми от големите спредове

Търговията е психология. И когато спредовете са големи, мозъкът просто блокира.

Например имате наследствена къща на село. Предлагат ви 15 000 лв. за нея, за вас цената е реална, но според другите наследници тя струва поне 50 000 лв. защото... (с техния дял от 1/10 или 1 500 лв. нищо няма да направят, защото 2007 г. е имало сделки за 50 000 лв., защото Пешо казал, че Иван знаел, за Драган, който може би бил продал за повече).

Или например искате да продадете колата си за 10 000 лв., защото сте я купили за 20 000 лв. и виждате, че офертите продава са за 9 000 лв., а вашата е запазена. Добре обаче ви предлагат само 7 000 лв. Разходът за спред е огромен и вие не можете да преглътнете тази загуба "да не сте луд".

Или сте купили земеделска земя за 1 000 лв. на декар, но ви дават само 50 лв. рента и 5% доходност ви е малко. Решавате да продадете, но се оказва, че има само един потенциален купувач (или двама-трима в картел, тоест разбрали са се) и те не дават повече от 850 лв./дка, за вашата дребна бройка от 10 дка, раздробени в 2-3 парчета земя.

Сделките на пазари с голям спред може да бъде изключително болезнено емоционално преживяване. Някой правят големи пари, други правят големи загуби, защото самият спред е огромен. Важното е да сте от първите. Но как? Всеки трябва да открие сам.


Вижте другите постинги от този блог за лични финанси:
Как да си изберете съпруг, с когото ще сте добре финансово?
Защо хората инвестират в неща с вероятност за успех под 70%?
Доброволна делба на наследство - стратегии
Защо българинът учи синовете си да лапат ... ауспуси ?!? Споделяне на знание или да обменим хитрините в живота
Фонд Ремонти – доказателство, че българинът не разбира жилищната инвестиция

5 примера за желязна финансова дисциплина или как да спасим парите си от себе си
Финансови задачи, които всеки трябва да може да реши
Батя: Непоправим оптимист съм за БФБ и за България като цяло
Анкета за пречките пред финансовото щастие
Как се започва с инвестиции в български акции?
Имате ли списък с притежанията си и класирате ли ги по доходност и риск?
FOREX - един от масовите начини да си загубиш парите, времето и живота
А. Андонов: Тестът за добрия инвеститор е дали може да продава на загуба
Спредът или ужасът на пазарите, това което ви отказва да купувате и продавате!
Този, който цял ден работи, няма време да печели пари - Джон Рокфелер
Моделът на Уорън Бъфет е лесен и достъпен дори за хора с 1 000 лв.
Трябва да спестявате поне 30% от доходите си, за да имате достойна пенсия
Смисълът на търговията и защо всеки трябва да е търговец
Дали ставам по-богат или по-беден с всеки изхарчен лев?
Кой е най-бързият начин за осигуряване на пари (ликвидност)?
На лов за Ментор, или кой да ни научи на нещо?
Кой е най-бързият начин за осигуряване на пари (ликвидност)?
„Бързо дошли, бързо отишли“ или кога хората са максимално глупави (заслепени)
Пари назаем - 11 причини, защо да не даваме
6-те мислещи шапки – или как да започнем да мислим
Как да изкарвате повече? Може би да работите на 4-часов ден, но на две или три места
Защо се помнят първите 10 000, 100 000 и 1 000 000 лв., после е лесно
Странни, но ефективни и забавни начини за спестяване
Безработна си купува GSM за 1 200 лв., да в България е нормално

Виновен ли е Кийосаки за слабата световна икономика? Вдигането на летвата, основен проблем пред повишение на личното богатство

Ето как типичният българин харчи 100 000 лв. за нула време

Смисълът на спестовната животозастраховка в два реда
А. Андонов: Вещоманите рядко могат да управляват парите си рационално
С чорбаджията ортак не ставай, на бедния пари не давай и на жена си нищо не казвай
Кредитната карта е уникален продукт, който трябва да се притежава
Когато парите ви станат много повече от финансовия ви акъл....

Тото, лото, лотария, 6 от 49 и други, които са безсмислени според мен
На кои въпроси, трябва да си отговорим, когато започваме инвестиция?
Колко скъпа кола мога да си позволя?
Потребителски кредит: Как банките твърдят, че ви дават 10 000 лв., а ви дават само 3 270 лв. или с 67% по-малко
Как да защитите имотите си от кражба?


Отдясно ще видите: "Известяване за нови публикации" чрез e-mail. Моля използвайте опцията за бъдещите публикации

Любима книга: Нова земя на Екхарт Толе, можете да я свалите във формат txt оттук
Също така книгата Спокойният ум.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете по темата