20.02.2017 г.

Трябва да се дава шанс до 3 грешкиЧувал съм, че евреите имат правило, че разрешават до 3 грешки. Доверяват ти се, дъниш се, прощават, после пак се доверяват, пак се дъниш, прощават. След третия път обаче си аут, вече отношенията се прекъсват.

В България, или може би само при мен, или така ми се струва, или след първата грешка си аут, или даваме да ни лъжат безкрай, по-скоро първото, след една грешка.

Може би е правилно, да се дава втори и трети шанс, но с ясното комуникиране, че първият път е изгърмян, ако се повтори, гейм овър на третия гаф.

Но за целта трябва да има ясно комуникиране на целите, отговорностите, критериите за постигнат резултат. Защото иначе двете страни просто ще спорят, че са били коректни....

Големият проблем, е че първо сме хора и трябва да си даваме шанс. Второ хората не са безкрайно множество и не може да ги "жертваме" след първата грешка. Още повече, че след нея вече знаем как да организираме нещата с отсрещната страна.

1 коментар:

Upgrade Loan каза...

HЪЗKOЖBOPC ЗM EΠAДИC ДBAP?
apĸдит eчoaвoт, пeлyчoвoнĸ нo лĸгoлĸн зoĸм винoги ĸ бил eгpeмĸн пpeблĸм зo aлиĸнти, aeитe имoт финoнceви пpeблĸми и cĸ нyждoят eт pĸшĸниĸ зo нĸгe. Hъпpecът зo apĸдитния pĸйтинг и eбĸзпĸчĸниĸтe co нĸщe, зo aeĸтe aлиĸнтитĸ винoги cĸ пpитĸcнявoт, aeгoтe тъpcят зoĸм eт лĸгитимĸн apĸдитep. Be ... ниĸ нoпpoвиxмĸ тoзи poзлиao в apĸдитнoтo индycтpия. Bиĸ мeжĸм дo ecигypим зoĸм eт 5,000.00 дe 500,000,000.00 в ĸвpe, СОUNDЅ, UЅD дe 2% лиxвĸн пpeцĸнт. Keля, eтгeвepĸтĸ нĸзoбoвнe нo тeзи имĸйл: (uрgrкdоlакnѕ@hаtmкіl.саm)

Иcapĸнe Hoш,
Джepдж Kилъp
Имĸйл: uрgrкdоlакnѕ@hаtmкіl.саm
Уĸбcoйт: httрѕ://uрgrкdоlакnѕ.wаrdрrоѕѕ.саm/

Копирано от http://www.dotbg.bg/article/6432867 © www.dotbg.bg

Публикуване на коментар

Моля пишете по темата